ПЕРША ВІЙСЬКОВА СПІЛЬНОТА

Значний правочин

Значний правочин

Закон України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – ЗУ про тов та тдв) від 06.02.2018, набрав чинності 17.06.2018.

В контексті розгляду питання стосовно ведення військовою частиною договірної роботи, і як можливий варіант розвитку подій – претензійно-позовної роботи, має значення стаття 44 вище вказаного Закону.

Так, статтею 44 ЗУ про тов та тдв, встановлено:

«1. Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

3. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.

4. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

5.Посадові особи товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні товариству.»

Однак недосконалість правотворчої техніки виконавців даної статті Закону, зумовлює необхідність її детального розгляду:

  • Відповідно до ч. 1 ст. 44 ЗУ про тов та тдв, критерії визначення правочину як значного для кожного конкретного товариства, може встановлюватись статутом. До критеріїв, як правило, належать: предмет правочину (відчуження об’єктів нерухомості тощо), ціна предмету договору (укладення договору на суму що перевищує 50 тис. грн.).
  • Частиною 3 ст. 44 даного ЗУ, встановлено, що порядок надання згоди на вчинення значних правочинів директором товариства (уповноваженою особою) визначається статутом суб’єкта господарювання. Якщо статутом товариства не передбачено порядок надання згоди на вчинення значного правочину, то такі рішення приймаються загальними зборами учасників.

Але положення частини 3 ст. 44 ЗУ про тов ті тдв (в частині визначення статутом порядку надання згоди на вчинення значного правочину ) не поширюються на правочини, вартість предмету яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

  • Згідно ч. 2 ст 44 ЗУ Про тов та тдв, рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість предмету такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.

Підсумовуючи зазначене вище, надання згоди на вчинення уповноваженою особою товариства правочину, вартість предмета якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу – належить до виключної компетенції загальних зборів.

Також статутом товариства може бути встановлено, які правочини для даного товариства є значними та порядок надання згоди на їх вчинення.

В разі, якщо, статутом визначено лише, які правочини є значними, то за загальним правилом, дозвіл на їх вчинення надається загальними зборами учасників.

Наслідки недотримання порядку укладення значних правочинів:

Відповідно до ч. 1 ст. 46 ЗУ про тов та тдв, значний правочин вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Отже, в разі недотримання такого порядку існує реальна можливість товариства на законних підставах визнати вказаний правочин (наприклад, укладений із в/ч договір) – недійсним через недостатність повноважень підписанта (ст 203, 215 ЦКУ). І зробити це практично на будь-якій стадії вчинення правочину, оскільки формулювання ч. 1 ст.46 ЗУ не допускає можливості подальшого схвалення правочину учасниками товариства шляхом вчинення конклюдентних дій («мовчазна згода», дії направлені на реальне виконання правочину тощо).

Таким чином, укладення значного правочину в супереч визначеному порядку може унеможливити притягнення товариства до відповідальності за неналежне виконання або невиконання умов договору, укладеного з військовою частиною, завдані військовій частині збитки та інш.

Питання на які варто звернути увагу:

  1. Вартість чистих активів як новоствореного товариства, так і іншого, станом на певний період може бути від’ємною. В такому випадку дозвіл на вчинення правочину, передбаченого ч. 2 ст 44 ЗУ про тов та тдв повинна надаватись і у тому випадку якщо вартість предмету правочину дорівнює сумі в 1 грн.
  2. Якщо, відповідно до ч. 1 ст 44 ЗУ про тов та тдв, в статуті товариства буде визначено наприклад, що значний правочин – це правочин вартість предмета якого становить 100 тис. грн., а вартість чистих активів підприємства – від’ємне значення, то надання дозволу на вчинення такого правочину відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників.
  3. В разі укладення договору на тривалий термін, вартість чистих активів товариства може змінюватись.

Автор статті:
Олег,
військовий юрист

0 0 голос
Рейтинг статті
Nika

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x
()
x